Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 206/RMČ/2007

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 905 na pozemku parc. č. 2681 a pozemku parc. č. 2681 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu 47 837 000 Kč


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 905 na pozemku parc. č. 2681 a pozemku parc. č. 2681 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu 47 837 000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 905 na pozemku parc. č. 2681 a pozemku parc. č. 2681 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu 47 837 000 Kč na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.