Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 210/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky na zpracování studie "využití areálu a parku - Hostavice" ul. Pilská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky na zpracování studie "využití areálu a parku - Hostavice" ul. Pilská

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy na zpracování studie "využití areálu a parku - Hostavice" ul. Pilská

T: 30. 3. 2007

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek na zpracování studie "využití areálu a parku - Hostavice"

T: 22. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR