Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 211/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky na vyhotovení dokumentace pro stavbu "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská, Praha 14 - Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na vyhotovení dokumentace pro stavbu "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská Praha 14 - Kyje" s obchodní společností Ateliér Promika, s. r. o., Praha 6

II. ukládá

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy s Ateliérem Promika, s. r. o. na vyhotovení dokumentace pro stavbu "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská Praha 14 - Kyje"

T: 20. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS OPM