Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 212/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství -jižně od ulice Poděbradská, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství -jižně od ulice Poděbradská, Praha 14 - Hloubětín" s Ing. arch. I. Kaplanem AGORA STUDIO, Vinohradská 156, Praha 2

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství-jižně od ulice Poděbradská, Praha 14 - Hloubětín" s Ing. arch. I. Kaplanem AGORA STUDIO

T: 20. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS OPM