Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 213/RMČ/2007

k novému znění instrukce QI 61-01-02 V02 R00 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

instrukci QI 61-01-02 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, schválenou usnesením č. 39/RMČ/2006

II. s c h v a l u j e

instrukci QI 61-01-02 V02 R00 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žáková, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zveřejnit instrukci QI 61-01-02 V02 R00 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14

T: 13. 4. 2007

2. řídit se instrukcí QI 61-01-02 V02 R00 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14

T: průběžně

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ