Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 217/RMČ/2007

ke jmenování Mgr. Evy Hradské do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

na základě § 5 odst. 6 vyhlášky č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě prezentace koncepce vedení školy se jmenováním Mgr. Evy Hradské do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 s účinností od 1. 8. 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

připravit jmenování Mgr. Evy Hradské do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 s účinností od 1. 8. 2007

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ