Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 219/RMČ/2007

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 27. 3 .2007 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, kde bylo v řádné lhůtě předloženo šest nabídek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

a) vyřazení 4 nabídek na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod A/ tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

b) pořadí uchazečů na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod B/ tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

c) vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod C/ tohoto usnesení -pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 351.000 Kč na byt o velikosti 1+kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 s vítězem výběrového řízení

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeč