Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 229/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách o výměře 139,17 m2 v ulici Kpt. Stránského č. p. 999, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení skončení nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce