Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 235/RMČ/2007

k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Kyje RNDr. Pavlu Chaloupkovi


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Kyje RNDr. Pavlu Chaloupkovi

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasném stanovisku městské části Praha 14 k prodeji části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje

T: 20. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic