Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 238/RMČ/2007

k návrhu změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 kat. území Hloubětín, z kategorie lesní porosty - LR na garáže a parkoviště - DGP


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 v katastrálním území Hloubětín z monofunkční plochy kategorie lesní porosty - LR na plochu kategorie garáže a parkoviště - DGP

II. n e s o u h l a s í

s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 v katastrálním území Hloubětín z monofunkční plochy kategorie lesní porosty - LR na plochu kategorie garáže a parkoviště - DGP

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit s předloženým návrhem na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy území kategorie přírodní lesní porosty - LR na garáže a parkoviště - DGP Zastupitelstvo MČ Prahy 14

T: červen 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD