Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 239/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení "rekonstrukce elektroinstalace etapa "A" v Základní škole Bří Venclíků, Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce malého rozsahu na provedení "rekonstrukce elektroinstalace etapa "A" v Základní škole Bří Venclíků, Praha 14"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na provedení "rekonstrukce elektroinstalace etapa "A" v Základní škole Bří Venclíků, Praha 14" s obchodní společností TIPA, a. s. U Obůrky 5, Třebíč, jejíž předložená nabídka je nejvhodnější

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na provedení "rekonstrukce elektroinstalace etapa "A" v Základní škole Bří Venclíků, Praha 14"

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD