Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 242/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.500 Kč na akci "Předškoláček 2007", která se uskuteční dne 16. a 17. dubna 2007 v KD GONG


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.500 Kč na akci "Předškoláček 2007", která se uskuteční dne 16. a 17. dubna 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit s usnesením Rady městské části Praha 14, které se týká poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.500 Kč na akci "Předškoláček 2007" vedoucí odboru školství městské části Praha 9

T: 12. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ