Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 243/RMČ/2007

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 74/RMČ/2006 ze dne 4. 12. 2006


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 14 č. 74/RMČ/2006 ze dne 4. 12. 2006 k poskytnutí finančních prostředků na úhradu odměny za produktivní činnost učňů ve ąkolní jídelně Z© Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Z© Chvaletická s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 ve věci revokace usnesení Rady městské části Praha 14 č. 74/RMČ/2006 ze dne 4. 12. 2006

T: 17. 4. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, OESM, Z© Chvaletická