Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

11. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 4. 2007

č. 244/RMČ/2007

k územnímu rozhodnutí ve věci rozhodnutí o umístění stavby Nástavba bytových domů Chvalská č. p. 718, 719 Praha


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s územním rozhodnutím č. j. OVD/3560/06/MILD ve věci rozhodnutí o umístění stavby Nástavba bytových domů Chvalská č. p. 718, 719 Praha, Chvalská č. p. 718, 719

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

k podání odvolání k tomuto rozhodnutí, pokud investor nezmění řešení dopravy v klidu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14