Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 246/RMČ/2007

k návrhu na jmenování dvou nových členů komise životního prostředí Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

členem komise životního prostředí Rady městské části Praha 14 Aleše Dvořáka a Martina Svítila

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit komisi životního prostředí a nové členy této komise s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, KŽP, p. Dvořák Aleš, p. Svítil Martin