Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 248/RMČ/2007

k návrhu na doplnění usnesení č. 185/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 a doplnění usnesení č. 186/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 v části, týkající se komise pro otevírání obálek


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 185/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 a usnesení č. 186/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 v části, týkající se komise pro otevírání obálek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit členy a náhradníky komisí pro otevírání obálek s výše uvedeným rozhodnutím

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, členové a náhradníci komisí pro otevírání obálek