Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 249/RMČ/2007

k návrhu na odpis nedobytných pohledávek za inzerci v Listech Prahy 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odpisem nedobytných pohledávek za inzerci v Listech Prahy 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytných pohledávek za inzerci v Listech Prahy 14

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OESM, redakce Listů Prahy 14