Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 251/RMČ/2007

7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

7. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9tis. Kč
rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 6. 4. 2007
260 328,9 tis. Kč
fond rezerv a rozvoje
72,5 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
72,5 tis. Kč
rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 18. 4. 2007
260 401,4 tis. Kč

 

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 29. 6. 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM