Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 254/RMČ/2007

k návrhu na jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a.s.

I. o d v o l á v á

ke dni 30. 4. 2007 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a. s.:

MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou
Evu Dokonalovou
Soňu Matouškovou
Miroslava Dvořáka
Ing. Vladimíra Vojtu,CSc.
Renatu Huškovou

II. j m e n u j e

ke dni 1. 5. 2007 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a. s.:

MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou
Jiřího Šebka
Evu Dokonalovou
Miroslava Dvořáka
Renatu Huškovou
Jaroslavu Kozohorskou

III. s c h v a l u j e

odměňování členů představenstva a dozorčí rady v následujícím funkčním období v uvedené výši

IV. u k l á d á

dozorčí radě Správy majetku Praha 14, a. s.

jmenovat členy představenstva a. s. Správa majetku Praha 14

 

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: dozorčí rada Správy majetku Praha 14, a. s.
Na vědomí: SMP - 14, a. s.