Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 266/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru z pozice vlastníka objektu při realizaci akce "střešní nástavba na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru z pozice vlastníka objektu při realizaci akce "střešní nástavba na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most" mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Rutou, bytem Mirovická 1101, 182 00 Praha 8

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Zdeňkem Rutou

T: 1. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic