Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 270/RMČ/2007

k návrhu ke zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje společnosti Richter + Frenzel, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje společnosti Richter + Frenzel, s. r. o., za cenu 1990 Kč/m2, tj za celkovou kupní cenu 384 070 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje společnosti Richter + Frenzel, s. r. o.

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM -oddělení majetkových dispozic