Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 271/RMČ/2007

k návrhu ke zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 228/5 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 228/5, k. ú. Hostavice, o výměře cca 90 m2 společnosti ADC Blackfire Ent., s. r. o., se sídlem Novozámecká 495/4, Praha 9 za kupní cenu ve výši 2 100 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 228/5, k. ú. Hostavice společnosti ADC Blackfire Ent., s. r. o.

T: 30. 4. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic