Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 273/RMČ/2007

k prodeji a pronájmu pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se záměrem městské části Praha 14 prodat pronajaté pozemky v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje za cenu 480 Kč/m2 vlastníkům přiléhajících nemovitostí či nájemcům

2. s částkou v maximální výši cenového věstníku 85 Kč/m2/rok za pronájem pozemků zastavěných domy v soukromém vlastnictví v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje

3. s částkou ve výši 11 Kč/m2/rok za pronájem pozemků sloužících jako funkčně spjaté plochy s domy v soukromém vlastnictví a pozemků pronajímaných jako zahrádky, vše v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení nájemců pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 30. 5. 2007

2. zahájit jednání a nabídnout k prodeji pozemky v lokalitě Za Rokytkou vlastníkům přiléhajících nemovitostí či nájemcům

T: 31. 12. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic