Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 280/RMČ/2007

k návrhu vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2006/2007 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2006/2007 z hlavní činnosti dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2006/2007 z hlavní činnosti

T: 20. 5. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ