Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

12. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2007

č. 281/RMČ/2007

k instrukci QI 62-01-01 Střet zájmů


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

upravený návrh instrukce QI 62-01-01 Střet zájmů

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OIA