Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 283/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí daru humanitárnímu sdružení PROTEBE


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z jednání komise kultury a aktivit volného času

II. s c h v a l u j e

poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč humanitárnímu sdružení PROTEBE

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy s humanitárním sdružením PROTEBE

T: 31. 5. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OESM