Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 285/RMČ/2007

8. rozpočtového opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141, 9 tis. Kč
financování
- 3 239, 0 tis. Kč
výdaje
194 902, 9 tis. Kč
rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 18.4.2007
260 401, 4 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 276, 2 tis. Kč
investiční přijaté transfery od obcí
8 000, 0 tis. Kč
přijaté pojistné náhrady
102, 4 tis. Kč
fond rozvoje a rezerv
6 229, 2 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
15 607, 8 tis. Kč
rozpočet po 8. rozpočtovém opatření k 3.5.2007
276 009, 2 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 29. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM