Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 289/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 31. 5. 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci