Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č.292/RMČ/2007

na prominutí poplatků z prodlení ve výši 17.707,-- Kč vyčíslených k 30.12.2007 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v čp. 693 nám. Plk.Vlčka Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 17.707,-- Kč vyčíslených k 30.12.2007 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v čp. 693 ulice nám. Plk.Vlčka Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s o u h l a s í

s uzavřením splátkového kalendáře maximálně na dobu splácení 18ti měsíců

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

a) informovat žadatele o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 17.707,-- Kč vyčíslených k 30.12.2007 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v čp. 693 ulice nám. Plk.Vlčka dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

b) informovat žadatele o možnosti uzavřít splátkový kalendář

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel