Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 9.5.2007

č. 293/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

a) s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách o výměře 29,30 m2 v objektu polikliniky č.p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

b) se zveřejněním adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., o odsouhlasení skončení nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9

 

T: 15.6.2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce