Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 294/RMČ/2007

k návrhu na změnu účastníka nájemní smlouvy č.j. 50/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 50/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách o celkové výměře 35,80 m2 v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Generála Janouška, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s, o odsouhlasení změny účastníka nájemní smlouvy na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 31. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce