Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 297/RMČ/2007

k odložení splátky a ke snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 117 v k.ú. Kyje, ul.Za Rokytkou, kupujícímu Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odložením 3. splátky ve výši 124 800 Kč do příštího jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 a se snížením kupní ceny za pozemek parc. č. 117 v k.ú. Kyje kupujícím Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové, na celkovou kupní cenu 800 Kč/m2 pozemku

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 117 v k.ú. Kyje kupujícím Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové, na celkovou kupní cenu 800 Kč/m2 pozemku

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic