Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 299/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy s firmou Accor Services CZ, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem obchodní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Accor Services CZ, s. r. o. na dodávku poukázek Ticket service pro osoby v hmotné nouzi

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít obchodní smlouvu s firmou Accor Services CZ, s. r. o.

T: 30. 5. 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ, OESM