Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 300/RMČ/2007

ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 782/29 a pronájem částí pozemků parc. č. 782/29 a 782/30, vše v k. ú. Hloubětín společnosti DYO, s. r. o., se sídlem Holšická 290, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č. 782/29, k. ú. Hloubětín, společnosti DYO, s. r. o., se sídlem Holšická 290, Praha 9

2. se zveřejněním záměrů na pronájem částí pozemků parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, k. ú. Hloubětín, společnosti DYO, s. r. o., se sídlem Holšická 290, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. 1 informovat společnost DYO, s. r. o. o rozhodnutí Rady MČ Praha 14

T: 14. 5. 2007

1. 2 zajistit zveřejnění záměrů na prodej části pozemku parc. č. 782/29, k. ú. Hloubětín a pronájem částí pozemků parc. č. 782/29 a 782/30, k. ú. Hloubětín, společnosti DYO, s. r. o.

T: 18. 5. 2007

1. 3 předložit záměr na prodej části pozemku parc. č. 782/29 v k.ú. Hloubětín Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 28.6.2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic