Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 301/RMČ/2007

na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul., Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic