Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 302/RMČ/2007

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice se spol. Skanska Program Start, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací (příloha č. 4) na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice se spol. Skanska Program Start, s. r. o.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice se spol. Skanska Program Start, s. r. o. na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic