Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 303/RMČ/2007

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností PREdistribuce, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností PREdistribuce, a.s.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností PREdistribuce, a. s.

T: 15. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic