Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 306/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky "výměna stávajících oken za okna plastová v Základní škole Vybíralova č.p. 964, Praha 14 - Černý Most pavilóny C , D a E" v zjednodušeném podlimitním řízení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky "výměna stávajících oken za plastová ZŠ v Základní škole Vybíralova č.p.964, Praha 14 - Černý Most, pavilon C, D a E" v zjednodušeném podlimitním řízení

II. j m e n u j e

1. členy komise pro otevírání obálek, dle přílohy č.1 tohoto usnesení - jen v tiskové podobě

2. členy hodnotící komise, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - jen v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. 1 zajistit zahájení veřejné zakázky "výměna stávajících oken za plastová v ZŠ Vybíralova č.p. 964, Praha 14 - Černý Most"

T: 15. 5. 2007

1. 2 seznámit členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 15. 5. 2007

1. 3 seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek "výměna stávajících oken za plastová v ZŠ Vybíralova č.p. 964, Praha 14 - Černý Most"

T: 19. 6 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise