Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 307/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova č.p.1115, Praha 14 - Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce malého rozsahu "výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova č.p.1115, Praha 14 - Černý Most"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na "výměnu stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova" s obchodní společností VEKRA, s.r.o., jejíž předložená nabídka je nejvhodnější

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na výměnu stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova

T: 31. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS - PO