Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 309/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování studie "využití areálu a parku Hostavice", ul. Pilská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na zpracování studie "využití areálu a parku Hostavice" ul. Pilská s Architektonickou kanceláří Křivka, s.r.o., Na Zvoničce 1042/12, Praha 4

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na zpracování studie "využití areálu a parku Hostavice" ul. Pilská s Architektonickou kanceláří Křivka, s.r.o., Na Zvoničce 1042/12, Praha 4

T: 31. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR