Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 311 /RMČ/2007

na zrušení veřejné podlimitní zakázky "Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území m.č.Praha 14 spolu s vyprazdňováním odpadkových košů včetně odvozu a likvidace odpadků"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území m.č.Praha 14 spolu s vyprazdňováním odpadkových košů včetně odvozu a likvidace odpadků"

II. s c h v a l u j e

zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce "Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území m.č.Praha 14 spolu s vyprazdňováním odpadkových košů včetně odvozu a likvidace odpadků"

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce

T: 22. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OVD, KS, členové hodnotící komise