Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

13. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2007

č. 312/RMČ/2007

k poskytnutí odměny Zuzaně Králové, ředitelce MŠ Štolmířská k životnímu jubileu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím odměny Zuzaně Králové, ředitelce MŠ Štolmířská k životnímu jubileu

II. u k l á d á

Mgr.Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Zuzanu Královou, ředitelku MŠ Štolmířská s výší poskytnuté odměny k životnímu jubileu

T: 15. 5. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ