Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 365/RMČ/2007

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 7. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů