Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 368/RMČ/2007

ke změně na pozici poskytovatele komise pro komunitní plánování


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Jana Dolínka na členství v komisi pro komunitní plánování za poskytovatele sociálních služeb

II. j m e n u j e

Lucii Brázdovou členkou komise pro komunitní plánování za poskytovatele sociálních služeb

III. s o u h l a s í

se zachováním členství Jana Dolínka v komisi pro komunitní plánování jako zástupce veřejnosti

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OSVZ, KS, KT