Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 369/RMČ/2007

11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 30. 5. 2007
285 765,6 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
1 306,1 tis. Kč
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
200,0 tis. Kč
investiční přijaté transfery ze SR
1 500,0 tis. Kč
rozpočet navýšen o finanční prostředky z FRR
111,4 tis. Kč
finanční prostředky převedeny do FRR
- 50,0 tis. Kč
přijaté neinvestiční dary
50,0 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
3 117,5 tis. Kč
rozpočet po 11. rozpočtovém opatření k 6. 6. 2007
288 883,1 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OESM