Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 372/RMČ/2007

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 228/5 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 228/5 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Hostavice za cenu 2 100 Kč/m2 mezi městskou částí Praha 14 a společností ADC Blackfire Entertainment, s. r. o. se sídlem Novozámecká 4/495, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 228/5 v k. ú. Hostavice společnosti ADC Blackfire Entertainment, s. r. o. na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM- odd. majetkových dispozic