Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 374/RMČ/2007

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1815/1 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1815/1 o výměře 2 020 m2 v k. ú. Kyje panu Václavu Janatovi, bytem V Chaloupkách 385/5, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 1 700 000 Kč

2. s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1815/1 o výměře 2 020 m2 v k. ú. Kyje panu Václavu Janatovi, bytem V Chaloupkách 385/5, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 1 700 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1815/1 o výměře 2 020 m2 v k. ú. Kyje panu Václavu Janatovi, bytem V Chaloupkách 385/5, Praha 9

2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1815/1 v k. ú. Kyje panu Václavu Janatovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic