Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 375/RMČ/2007

k podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 884/1, 884/2, 884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc. č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú. Hloubětín a parc. č. 201/1, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 884/1, 884/2, 884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc. č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú. Hloubětín a parc. č. 201/1, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit projednání podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 884/1, 884/2, 884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc. č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú. Hloubětín a parc. č. 201/1, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic