Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2007

č. 376/RMČ/2007

k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změny Z 1029/06 a Z 1428/06


Rada městské části Praha 14

I. n e m á n á m i t e k

k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změny Z 1029/06 a Z 1428/06

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit Zastupitelstvo městské části Praha 14 s projednáváním návrhů změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změny Z 1029/06 a Z 1428/06

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD