Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 382/RMČ/2007

k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 ( 2007 - 2010 )


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem Programu rozvoje městské části Praha 14 ( 2007 - 2010 )

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Program rozvoje městské části Praha 14 ( 2007 - 2010 ) na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS